Jdi na obsah Jdi na menu
 


1) Počkejte, až se na vás pes podívá, a předstírejte, že jste si do ruky vzali něco k snědku.

a) Pes vás upřeně pozoruje, jako byste jedli doopravdy.

b)Začne prozkoumávat místo,odkud jste domnělou věc vzali.

c)Nejeví žádný zájem

d) Zřejmě si uvědomuje, že vše je jen "jako".

2) Co váš pes uděla, když narazí na plot nebo jinou překážku, kterou nedokáže přeskočit?

a)Rozběhne se podél plotu a hledá , kudy by prošel.

b)Pustí z hlavy svůj původní cíl a běží jinam.

c) Zkusí se podhrabat nebo se na druhou stranu dostat nějakým jiným způsobem.

d) Počká až ho přenesete.

3) Rozezná váš pes některá slova: veterinář, večeře, postel, procházka, pokud ano, kolik?

a) tři nebo čtyři

b) dvě

c) jedno

d) žádné

4) Jak váš pes zareaguje, když zaslechne, že se v kuchyni připravuje jídlo?

a) okamžitě přiběhne

b) přiběhne jen když má velký hlad, nebo je zvědavý

c) nic nepozná, pokud to neděláte přímo před ním

5)Váš pes je u dveří a zaslechne neznámé zvuky. Jaká je jeho první reakce?

a) začne štěkat a vrhat se na dveře

b) nevěnuje jim pozornost

c) ztiší se a pozorně poslouchá

6) Jak se obvykle chová váš pes, když na procházce potkáte mnohem většího?

a) běží k němu a začne mu chňapat po nohou a štěkat

b) začne zuřivě štěkat nebo vrčet, ovšem z bezpečné vzdálenosti

c) uhne mu z cesty

d) opatrně se k němu přiblíží, jako by si chtěl hrát

7)Venčíte psa na vodítku. Co udělá, když dojdete k frekventované silnici?

a) zastaví se na chodníku a podívá se, jestli může bezpečně přejít

b) spolehne se na vás a počká až vykročíte

c) pokračuje v cestě, dokud ho nepřitáhnete za vodítko

8) Přestanete si se psem hrát , ale on by chtěl ještě pokračovat. Jak vám to dá najevo?

a) začne tiše výt

b) pokouší se vás zatáhnout zpět do hry

c) vrčí

9) Pamatuje si váš pes lidi, kteří k vám chodí jen občas?

a) ne

b) ano, hlavně ty, kteří jsou na něj hodní

c) někdy

d) ne, ale jakmile mu dají něco k snědku, začne se chovat, jako by si je pamatoval

10) Pes se chce napít, ale miska na vodu je prázdné. Co udělá?

a) čeká, až si toho někdo všimne

b) najde si jiný zdroj vody,třeba záchodovou mísu nebo kaluž

c) najde vás a začne výt

d) přivolá vás k misce, abyste viděli, že v ní nic není

e) sedne si k misce a začne výt

11.Přistihnete psa, když dělá to co nesmí.Ví, že je zle. Jak se zachová?

a) svěsí uši a ocas, zatváří se provinile a odplíží se pryč

b) s vytřeštěným výrazem uteče

c) uteče, ale evidentně si z toho nic nedělá

d) přikrčí se před vámi

12. Jak se chová váš pes v novém prostředí?

a) prozkoumává každý koutek

b) projeví mírnou zvědavost

c) zajímá ho jen, co dostane k večeři

otázka č. A B C D E
1. 2 3 1 4
2. 4 1 2 2
3. 4 3 2 1
4. 3 3 1

5. 2 1 3

6. 1 3 4 2
7. 4 3 1

8. 2 3 1

9. 1 4 3 2
10. 1 4 3 4 2
11. 4 2 1 3
12. 3 2 1

14 bodů a méně - beznadějný případ

15 až 18 bodů - žádná sláva

19 až 23 bodů - podprůměrný

24 až 27 bodů - průměrný

28 až 31 bodů - lepší průměr

32 až 37 bodů - chytrý

38 až 41 - psí génius